monotone on Debian

monotone on Debian Mtn Source Tree

Root/po/cs.po

1# Czech debconf templates translation for monotone.
2# Copyright (C) 2007 Jakub Kasparec <mr.k@centrum.cz>.
3#
4# This file is made available under the GNU GPL version 2.0 or
5# greater. See the accompanying file COPYING for details.
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: monotone_0.31-5_cs-utf8\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: monotone@packages.debian.org\n"
11"POT-Creation-Date: 2009-09-04 14:30-0700\n"
12"PO-Revision-Date: 2007-01-27 21:17+0100\n"
13"Last-Translator: Jakub Kasparec <mr.k@centrum.cz>\n"
14"Language-Team: czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
19
20#. Type: boolean
21#. Description
22#: ../monotone-server.templates:1001
23msgid "Automatically manage monotone database?"
24msgstr "Spravovat databázi balíku monotone automaticky?"
25
26#. Type: boolean
27#. Description
28#: ../monotone-server.templates:1001
29msgid ""
30"Select this option to automatically manage the monotone database. If "
31"selected, the database will automatically be created. Also when upgrading, "
32"the database will be automatically migrated if necessary."
33msgstr ""
34"Jestliže chcete spravovat databázi balíku monotone automaticky, pak zvolte "
35"tuto možnost. Zvolíte-li ji, databáze bude vytvořena automaticky a následně "
36"při aktualizacích bude také automaticky převedena na novější verzi (bude-li "
37"potřeba)."
38
39#. Type: string
40#. Description
41#: ../monotone-server.templates:2001
42msgid "Monotone key id:"
43msgstr "Identifikátor klíče monotone:"
44
45#. Type: string
46#. Description
47#: ../monotone-server.templates:2001
48msgid ""
49"Enter the id of the key your monotone server will use. The key id is "
50"typically an email address."
51msgstr ""
52"Zadejte identifikátor klíče, který bude používat váš monotone server. "
53"Identifikátor klíče je obvykle emailová adresa."
54
55#. Type: password
56#. Description
57#: ../monotone-server.templates:3001
58msgid "Monotone key passphrase:"
59msgstr "Heslo monotone klíče:"
60
61#. Type: password
62#. Description
63#: ../monotone-server.templates:3001
64msgid ""
65"Please choose a passphrase for your monotone key. If left blank, one will be "
66"generated for you."
67msgstr ""
68"Zvolte prosím heslo pro klíč monotone. Ponecháte-li pole prázdné, vygeneruje "
69"se náhodné heslo."

Archive Download this file

Quick Links:     www.monotone.ca    -     Downloads    -     Documentation    -     Wiki    -     Code Forge    -     Build Status