monotone on Debian

monotone on Debian Mtn Source Tree

Root/po/cs.po

1# Czech debconf templates translation for monotone.
2# Copyright (C) 2007 Jakub Kasparec <mr.k@centrum.cz>.
3#
4# This file is made available under the GNU GPL version 2.0 or
5# greater. See the accompanying file COPYING for details.
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: monotone_0.31-5_cs-utf8\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: monotone@packages.debian.org\n"
11"POT-Creation-Date: 2009-09-04 14:30-0700\n"
12"PO-Revision-Date: 2007-01-27 21:17+0100\n"
13"Last-Translator: Jakub Kasparec <mr.k@centrum.cz>\n"
14"Language-Team: czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
15"Language: \n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
20
21#. Type: boolean
22#. Description
23#: ../monotone-server.templates:1001
24msgid "Automatically manage monotone database?"
25msgstr "Spravovat databázi balíku monotone automaticky?"
26
27#. Type: boolean
28#. Description
29#: ../monotone-server.templates:1001
30msgid ""
31"Select this option to automatically manage the monotone database. If "
32"selected, the database will automatically be created. Also when upgrading, "
33"the database will be automatically migrated if necessary."
34msgstr ""
35"Jestliže chcete spravovat databázi balíku monotone automaticky, pak zvolte "
36"tuto možnost. Zvolíte-li ji, databáze bude vytvořena automaticky a následně "
37"při aktualizacích bude také automaticky převedena na novější verzi (bude-li "
38"potřeba)."
39
40#. Type: string
41#. Description
42#: ../monotone-server.templates:2001
43msgid "Monotone key id:"
44msgstr "Identifikátor klíče monotone:"
45
46#. Type: string
47#. Description
48#: ../monotone-server.templates:2001
49msgid ""
50"Enter the id of the key your monotone server will use. The key id is "
51"typically an email address."
52msgstr ""
53"Zadejte identifikátor klíče, který bude používat váš monotone server. "
54"Identifikátor klíče je obvykle emailová adresa."
55
56#. Type: password
57#. Description
58#: ../monotone-server.templates:3001
59msgid "Monotone key passphrase:"
60msgstr "Heslo monotone klíče:"
61
62#. Type: password
63#. Description
64#: ../monotone-server.templates:3001
65msgid ""
66"Please choose a passphrase for your monotone key. If left blank, one will be "
67"generated for you."
68msgstr ""
69"Zvolte prosím heslo pro klíč monotone. Ponecháte-li pole prázdné, vygeneruje "
70"se náhodné heslo."

Archive Download this file

Quick Links:     www.monotone.ca    -     Downloads    -     Documentation    -     Wiki    -     Code Forge    -     Build Status