monotone on Debian

monotone on Debian Mtn Source Tree

Root/po/pl.po

1# Polish debconf templates translation for monotone.
2#
3# This file is made available under the GNU GPL version 2.0 or
4# greater. See the accompanying file COPYING for details.
5#
6# Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>, 2012.
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: \n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: monotone@packages.debian.org\n"
11"POT-Creation-Date: 2009-09-04 14:30-0700\n"
12"PO-Revision-Date: 2012-03-07 10:43+0100\n"
13"Last-Translator: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>\n"
14"Language-Team: Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
15"Language: pl\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
20"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
21"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
22
23#. Type: boolean
24#. Description
25#: ../monotone-server.templates:1001
26msgid "Automatically manage monotone database?"
27msgstr "Zarządzać bazą danych monotone w sposób automatyczny?"
28
29#. Type: boolean
30#. Description
31#: ../monotone-server.templates:1001
32msgid ""
33"Select this option to automatically manage the monotone database. If "
34"selected, the database will automatically be created. Also when upgrading, "
35"the database will be automatically migrated if necessary."
36msgstr ""
37"Wybranie tej opcji spowoduje automatyczne zarządzanie bazą danych monotone. "
38"Baza zostanie wtedy utworzona automatycznie, a także, jeśli to będzie "
39"konieczne podczas aktualizacji, zostanie wykonana automatyczna migracja bazy "
40"danych."
41
42#. Type: string
43#. Description
44#: ../monotone-server.templates:2001
45msgid "Monotone key id:"
46msgstr "Identyfikator klucza monotone:"
47
48#. Type: string
49#. Description
50#: ../monotone-server.templates:2001
51msgid ""
52"Enter the id of the key your monotone server will use. The key id is "
53"typically an email address."
54msgstr ""
55"Proszę wprowadzić identyfikator klucza, który będzie używany przez serwer "
56"monotone. Z reguły jest to adres poczty elektronicznej."
57
58#. Type: password
59#. Description
60#: ../monotone-server.templates:3001
61msgid "Monotone key passphrase:"
62msgstr "Hasło klucza monotone:"
63
64#. Type: password
65#. Description
66#: ../monotone-server.templates:3001
67msgid ""
68"Please choose a passphrase for your monotone key. If left blank, one will be "
69"generated for you."
70msgstr ""
71"Proszę wybrać hasło do klucza monotone. Jeśli pole pozostanie puste, "
72"zostanie wygenerowane automatycznie."

Archive Download this file

Quick Links:     www.monotone.ca    -     Downloads    -     Documentation    -     Wiki    -     Code Forge    -     Build Status